MedyaVadisi-orjinal-logo-

Search
 

Kurumsal Basılı Yayın

Geleneksel pazarlamada ve hedef kitlelerle kaliteli iletişim yönetiminde basılı yayınlar önemli bir yer tutar. Yayınların doğru hedef kitleye, doğru bir içerikle ve doğru teknik altyapıyla sunulması marka algının oluşmasında ve pazarlama hedeflerine ulaşmada büyük rol oynar.

Planlaması iyi yapılmış, profesyonel bir kadro tarafından hazırlanmış “Kurumsal Basılı Yayınlar”, firma ve markaların hedeflerine daha etkin ve kolayca ulaşmasını sağlar.

Medya Vadisi’nin profesyonel ekibinin planlayıp, hazırladığı kurumsal yayınlar ile hedef kitlelerinize kusursuzca ulaşırsınız.

Medya Vadisi, aşağıdaki kurumsal yayınları sizin için planlar ve geliştirir:

Kurumsal Dergi: Firma ve marka hedefleri doğrultusunda “Kurumsal Dergi” stratejisi geliştirilir, içerik ve teknik planlaması yapılır. Firma onayından sonra tasarım ve uygulama aşamasına geçilir. Kurumsal derginin yayın periyodu belirlenerek, baskı ve dağıtım planlaması gerçekleştirilir.

Yayın periyoduna bağlı olarak dergi içerik planı gerçekleştirilir ve firma yetkilileriyle birlikte içerikler hazırlanarak grafik tasarımı gerçekleştirilir ve baskı süreçleri takip edilir. Dergi basımı gerçekleştirildikten sonra hedef kitleye ve basına dağıtımı (kargo) gerçekleştirilir.

Kurumsal Bülten: Kurumsal bültenler müşterilere, bayilere, çalışanlara ve basına ulaşmada etkin bir iletişim aracıdır. Firma ve marka hedefleri doğrultusunda “Kurumsal Bülten” stratejisi geliştirilir, içerik ve teknik planlaması yapılır. Firma onayından sonra tasarım ve uygulama aşamasına geçilir.

Kurumsal bültenin yayın periyodu belirlenerek, baskı ve dağıtım planlaması gerçekleştirilir. Yayın periyoduna bağlı olarak bülten içerik planı gerçekleştirilir ve firma yetkilileriyle birlikte içerikler hazırlanarak grafik tasarımı gerçekleştirilir ve baskı süreçleri takip edilir. Bülten basımı gerçekleştirildikten sonra hedef kitleye ve basına dağıtımı gerçekleştirilir.

Kitap: Firma ve markalar için son yıllarda önem kazanmaya başlayan basılı bir ürün de “Kitap”tır. Kitap, firma ve marka başarı hikayelerini ve tarihini aktarabileceği gibi, önemli başarılara imza atmış firma sahipleri ile profesyonellerin hayat hikayelerini de içerebilir.

Kitap yayın sürecine öncelikle projelendirilerek başlanır. Kitap için Medya Vadisi bir yayın ve içerik editörü belirler. Yayın içeriği planlanır ve onayların ardandan planlamaya uygun olarak kitap içeriği hazırlanır. Redaksiyon ve düzeltmelerin ardından kitaba editöryal olarak son şekli verilir.

Son aşamada yayınevi planlaması ve baskı sürecine geçilir. Baskıdan sonra kitap için bir tanıtım ve lansman startejisi geliştirilir.

Siz de “Kurumsal Dergi, Kurumsal Bülten ve Kitap” çalışmalarınızı Medya Vadisi uzman ekibinden yararlanarak hazırlayabilir ve hedef kitlenize etkin biçimde ulaşabilirsiniz.

 

ŞİMDİ TEKLİF AL

 

 

a
WhatsApp chat